HASZNOS INFORMÁCIÓK - 100csaladihaz.hu

PASSZÍV- ÉS AKTÍVHÁZ ÉPÍTŐ Kft.
3064 Szurdokpüspöki, Kossuth Lajos utca 31.
Tel.: +36 30 470 44 41
E-mail: 100csaladihaz@gmail.com
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Egyszerű bejelentés 5% ÁFA alkalmazása

Az építőiparban alkalmazható kedvezményes általános forgalmi adót eredetileg csak 2019. december 31-ig lehetett volna alkalmazni. Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) és egyéb érdekképviseletek már hosszabb ideje célul tűzték ki az 5 % ÁFA valamilyen formában történő fenntartását. Az Országgyűlés végül meghosszabbította az 5 %-os ÁFA alkalmazhatóságát. A köztársasági elnöknek 2018. november 18. napján megküldött javaslat 63. §-a az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényt (Áfa tv.) az alábbi 327. § rendelkezéseivel egészíti ki:
„E törvény 2019. december 31-én hatályos 3. számú melléklet I. rész 50-51. pontja szerinti lakóingatlan-értékesítés általános forgalmi adó mértékére a 2019. december 31-én hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni akkor is, ha a 84. § szerint megállapított időpont a 2020. január 1. napjával kezdődő és 2023. december 31. napjával záruló időszakra esik, feltéve, hogy
a) építési engedélyhez kötött építési munka esetén a lakóingatlan építésére 2018. november 1. napján van végleges építési engedély, vagy
b) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet legkésőbb 2018. november 1. napján bejelentették."
Látható, hogy az egyszerű bejelentések esetében is alkalmazható a kedvezményes áfa-kulcs, ha a 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján az elektronikus építési napló készenlétbe helyezésére november 1. napjáig sor került.

Létrehozva: 2019.10.16
NAV tájékoztató kedvezményes áfa kulcs megszűnéséről

2020. január 1-jétől ismét a normál 27%-os áfa kulcsot kell alkalmazni az új lakóingatlanok értékesítésére, azaz 2020. január 1. napjától kezdődően megszűnik az a lehetőség, hogy kedvezményes 5%-os adómértékkel adózzon olyan lakások (lakóingatlanok) értékesítése, amelyek összes hasznos alapterülete nem haladja meg a 150, illetve a 300 négyzetmétert. A 150 négyzetméteres küszöbérték a többlakásos lakóingatlanban kialakítandó vagy kialakított lakásra, míg a 300 négyzetméteres küszöbérték az egylakásos lakóingatlanra vonatkozik. Az Áfa tv. 86. § (1) bekezdés j) pont ja) és jb) alpontja alá azok a lakóingatlanok tartoznak, amelyek első rendeltetésszerű használatbavétele még nem történt meg, vagy az első rendeltetésszerű használatbavétele megtörtént, de a használatbavétel és az értékesítés között még nem telt el két év. A tájékoztató az alábbi linken elérhető.
Létrehozva: 2018.10.16.
Kivitelezésünk a Fókusz Pluszban

Az RTL Klub Fókusz Plusz 2018.03.17. adásában egy általunk kivitelezett családi házat mutattak be, a következő linken érhető el az adás bejelentkezést, illetve regisztrációt követően: https://www.rtlmost.hu/fokusz-plusz-p_7722/fokusz-plusz-2018-03-17-c_11922089
Forrás: https://www.rtlmost.hu/fokusz-plusz-p_7722/fokusz-plusz-2018-03-17-c_11922089
Létrehozva: 2018.03.17.
CSOK változása 2018-ban

2018. március 15-től a családok otthonteremtési kedvezménye (közismert nevén CSOK) egyszerűbb és gyorsabb lesz. Sok esetben elég lesz 5 dokumentum, a személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya, tb-kártya, valamint az adásvételi szerződés vagy az építési napló bemutatása. Más kérdésekben büntetőjogi felelősséggel vállalt nyilatkozat aláírását kéri majd a bank.
KRITIKUS PONTOK2018 március 15 előtt
2018 március 15 után
Igazolások bemutatása
több dokumentum
csak tb-jogviszony, egyébként mindenről elég nyiatkozni
Külföldről hazatérö családok
tb-jogviszonyt mindenképpen lgazolni kell
egendő vállalni, hogy az igénylők egyike 180 napon belül tb-jogviszonyt   létesít
lgény elbírálási hataridő a
benyújtáshoz képest
nincs
lakásvásárlás: 30 nap
lakás epítes: 60 nap
Már megkezdett bővítésrenem igen
Bővítésnél a CSOK maximális összege
a teljes költségvetés 50%-a
a teljes költségvetés 100%-a
Adásvételi szerződést követően benyújtható az igényles (bank kizárólag az eladónak fizet) 4 hónapig (120 napig)
6 hónapig (180 napig)
Adóstárs bevonása CSOK
10+10 nél
nemszülők vagy közeli hozzátartozók igen
CSOK 10+10-hez kapcsolódó kedvezményes   hitelidőbeli korlát
a kérelem benyújtásához képest a hitel folyósítására 6 hónapon belül nem kerül sor, akkor a kamattámogatásra való jogosultság elveszik
nincs korlát bármikor történhet a folyósítás es megmarad a kamattámogatás
Meglévő ingatlantulajdon megengedett
csak új lakásnál, vagy használt lakás esetén max. 50% tulajdonig
új és használt lakás vásárlása esetében sincs korlát
Áfa-visszatérítés
korlátozásokkal
nyugdíjasokra es nyugdíjszerű ellátottakra is kiterjesztik, mindenki
aki épitkezik es 27%-os áfakulcsos szamlát nyújt be, az  megkaphatja a visszatéritést 5  millióig
Korábbi CSOK vagy  szocpol elszámolása
a frissen megkapható támogatást csökkenteni kell a korábban megkapott támogatás összegével
két számítási módszer lesz, el lehet  tekinteni bizonyos esetben a korábbi támogatás jelentette korláttól
Forrás: https://bankmonitor.hu/cikk/minden-reszlet-egy-helyen-az-uj-csok-rol/
Létrehozva: 2018.03.01.
Egyszerű bejelentés 300 négyzetméter felett

Az Országgyűlés március 21-án elfogadta a Kormány előterjesztését az egyszerű bejelentés körének bővítésére és az építésügy területén érvényesítendő további bürokráciacsökkentésre vonatkozóan az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Az egyszerű bejelentés 2016. január 1-én került bevezetésre és az azóta eltelt idő alatt közel 17000 bejelentés történt. Az egyszerű bejelentéssel történő építés egyik leglényegesebb feltétele a szakmai kamarák szabályzatában megjelölt tartalmú, alapos előkészítést igénylő kivitelezési tervdokumentáció megléte, amely biztosítéka építési minőségnek.

A lakossági magánépítkezéseknél bevezetett egyszerű bejelentés kedvező tapasztalatai alapján felmerült az igény, hogy a 300 m2-nél nagyobb alapterületű, saját célra szolgáló lakóépületeket is lehessen egyszerű bejelentés alapján építeni. Ez a lehetőség elsősorban a már meglévő többlakásos, összes hasznos alapterületükben 300 m2-nél nagyobb házak bővítését könnyíti meg. Jellemzően ilyen esetek például a többgenerációs lakóépületek, vagy ahol műszakilag lehetséges, társasházakban lévő lakások bővítése. A módosítással az egyszerű bejelentés alkalmazási köre teljesebbé válik a lakásépítés és az otthonteremtés körében.

Az elfogadott módosítás előírja, hogy 300 négyzetméter fölött akkor lehet egyszerű bejelentéssel új lakóépületet építeni vagy meglévőt bővíteni, ha azt az építtető a saját lakhatásának biztosítása érdekében végzi. Ennek a biztosítására a lakóépület megépültét követő 5 éven belül nem lehet a rendeltetését megváltoztatni.

Az egyszerű bejelentés bevezetésével jelentős feladat átcsoportosítás történt, így különösen ebben a körben számos feladat az építéshatóságtól az építésfelügyelethez kerül. A mostani törvényi szabályozással megteremtődik az arányos munkateher megosztás. Így az építésfelügyeleti hatóság által folytatott jókarbantartási eljárás - már a folyamatban lévő eljárásokat is ideértve - a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatal építésügyi hatóságához kerülhet.

A módosítás kezeli az Alapvető Jogok Biztosa által kezdeményezett építésügyi hatósági szolgáltatást szabályozó előírás pontosítását, amely az építésügyi hatósági szolgáltatás igénybevételének „fakultatív” jellegére terjed ki.

Az elfogadott törvénymódosítás az eddigi tapasztalatokon alapuló igényeknek megfelelően tovább könnyíti a lakossági építkezéseket, csökkenti a bürokratikus elemeket.
Forrás: https://www.e-epites.hu/hirek/mar-300-m2-nel-nagyobb-alapteruletu-sajat-celra-szolgalo-lakoepuleteket-egyszeru-bejelentes
Létrehozva: 2017.03.30.
Egyszerű bejelentés

Az egyszerű bejelentésre vonatkozó előírások 2017. január 1. napjától ismét változtak. A bejelentéshez kapcsolódó szabályok mellett kibővültek azok az építési tevékenységek is, amelyeket egyszerű bejelentés alapján lehet és kell végezni. Egyszerű bejelentés: az elektronikus építési napló készenlétbe helyezése

Az egyszerű bejelentés hatálya alá tartozó építési tevékenységek esetében nincs építési engedélyezési eljárás, a jogszabálynak megfelelően az építtetőnek „csak” bejelentést kell tennie. Fontos kiemelni, hogy a 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján az elektronikus építési napló készenlétbe helyezésével valósul meg a bejelentés. 2016. július 1. napjától az egyszerű bejelentési dokumentációt már nem kell csatolni.

A Kivitelezési kódex előírásain túlmenően a készenlétbe helyezés feltétele az alábbi dokumentumok feltöltése:
a) az építész tervező által az elektronikus építési naplóba feltöltött, legalább az Egyszerű bejelentési rendelet 1. melléklet szerinti munkarészekből álló kivitelezési dokumentáció PDF/A formátumban;
b) nyilatkozat a tervezői és kivitelezői felelősségbiztosítása kötvényszámáról és a biztosító nevéről;
c) a biztosító által kiadott igazolást arról, hogy
ca) a bejelentéssel érintett tervezéshez vagy építőipari kivitelezési tevékenységhez kapcsolódó biztosítás esetében a felelősségbiztosítás fennáll,
cb) egy adott időszakra kötött vagy állandó felelősségbiztosítás esetében az adott tervezésre vagy építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozóan az Egyszerű bejelentési rendeletnek megfelelő felelősségbiztosítás vagy biztosítási fedezet fennáll [155/2016. (VI. 13.) Korm. rend. 1. § (1a) bek.; 155/2016. (VI. 13.) Korm. rend. 6/E. § (1) bek; 155/2016. (VI. 13.) Korm. rend. 6/E. § (3) bek.].

Az egyszerű bejelentéshez kötött építőipari kivitelezési tevékenység legalább az Egyszerű bejelentési rendeletben meghatározott munkarészeket tartalmazó kivitelezési dokumentáció alapján végezhető [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 22. § (1a) bek.]. Az Egyszerű bejelentési rendelet 1. melléklet I. pontja határozza meg az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységhez minimálisan szükséges kivitelezési dokumentáció munkarészeit:
1. Aláírólap tervjegyzékkel
2. Helyszínrajz
3. Kitűzési helyszínrajz
4. Utcakép
5. Eltérő szintek alaprajzai
6. Metszetek
7. Homlokzatok
8. Tartószerkezeti tervek
9. Épület műszaki berendezéseinek rendszerterve
10. Műszaki leírás
11. Költségvetési kiírás [155/2016. (VI. 13.) Korm. rend. 1. melléklet I. pont].

Forrás: https://epitesijog.hu/2017-04223-lakoeplet-epitesenek-egyszer-bejelentese-20170101
Létrehozva: 2017.02.27.
Tájékoztató a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI.13.) Korm. rendelet alkalmazásáról
Létrehozva: 2017.01.06.
Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatója a lakásépítéshez igényelhető állami támogatásokról - legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére
Létrehozva: 2017.02.16.
Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatója a lakásépítéshez igényelhető állami támogatásokról -legalább három gyermek után támogatást igénylők részére
Létrehozva: 2017.02.16.
Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatója a lakás bővítéséhez igényelhető állami támogatásokról
Létrehozva: 2017.02.16.
Az összes hasznos alapterület értelmezése az Áfa tv. alkalmazásában

Egy évközi törvénymódosítás egyértelműsítette, hogy az „összes hasznos alapterület” fogalmát az ún. OTÉK értelmező rendelkezései alapján kell megítélni, amely következtében a pince és a beépített tetőtér területe is egyértelműen bekerült az ingatlan hasznos alapterületébe, feltéve, ha azok belmagassága eléri az 1,90 métert.

A https://www.nav.gov.hu/nav/ado/afa080101_hatalyos/Az_osszes_hasznos_ala20160818.html linken elérhető a NAV tájékoztatója a hasznos alapterület értelmezése az Áfa tv. alkalmazásában.
A pinceszint – az összes hasznos alapterület fent ismertetett fogalmára, valamint az OTÉK 1. számú melléklet 99. pontjára figyelemmel – építményszintnek minősül, ezért azt figyelembe kell venni az összes hasznos alapterület áfa szempontból történő számításakor, különös tekintettel arra is, hogy a pinceszinten általában tároló helyiség létesül, amelynek szabad belmagassága – az OTÉK 85. § (3) bekezdése) pontja alapján – legalább 1,90 méter.

A külső tartózkodó terek (terasz, erkély, tornác, loggia) összes hasznos alapterületbe való tartozásának vizsgálata során figyelemmel kell lenni az OTÉK hivatkozott rendelkezéseire, amelyek szerint hasznos alapterület a nettó alapterület azon része, amelyen a belmagasság legalább 1, 90 méter. A nettó alapterület pedig a helyiség vagy épületszerkezettel részben vagy egészben közrefogott tér vízszintes vetületben számított területe.

Mivel a felsorolt tartózkodó tereket (terasz, erkély, tornác, loggia) részben vagy egészben épületszerkezet fogja közre (például korlát, mellvéd vagy épület falszakasza), ezért ezen terek azon hasznos alapterületét is figyelembe kell venni az összes hasznos alapterület áfa szempontból történő számításakor, ahol a belmagasság legalább 1,90 méter. Fontos, hogy az említett külső tartózkodó terek esetében a belmagasságra vonatkozó feltétel kizárólag akkor értelmezhető, ha ezen terek fedettek. Ebből következően a fedetlen vagy az 1,90 méter belmagasságot el nem érő fedett külső tartózkodó terek nem tartoznak bele az Áfa tv. szerinti összes hasznos alapterületbe.
Forrás: http://hvg.hu/gazdasag/20160822_ujszabalyok_nav_a_terasz_hasznos_alapteruletre_afa_miatt
Létrehozva: 2016.08.31.
NAV tájékoztatója a lakásértékesítés 5%-os adómértékével összefüggésben
Létrehozva: 2016.02.11.
NAV tájékoztatója az 5%-os adómérték alá tartozó lakóingatlan értékesítésekről
Létrehozva: 2016.01.30.
Copyright © 2017 - Passzív- és Aktívház Építő Kft. - Minden jog fenntartva.
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz